Visie

Binnen onz
e scholengemeenschap ‘De Voorkempen’ moet iedere school zichzelf kunnen blijven. Door het contact met de andere scholen is echter vergelijking en afweging meer mogelijk waardoor eigen keuzes bewuster en gefundeerder gemaakt kunnen worden.

We doen dus niet allemaal hetzelfde, maar proberen wel door een optimale samenwerking, op basis van overleg en openheid tussen alle niveaus, elke school individueel krachtiger en kwaliteitsvoller te maken.


Visie SG